ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มุทิตา เกษียณสำราญ เบิกบานใจ) ณ โรงเรียนชุมชนบึงบา
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มุทิตา เกษียณสำราญ เบิกบานใจ) ณ โรงเรียนชุมชนบึงบา ทางโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๑ ท่านคือ ท่าน ผอ.สมชาย เบาเนิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ในการสอนลูกศิษย์จนประสบผลสำเร็จ และร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จนทำให้มีผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 209 ครั้ง