ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน

วันที่ 23 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ได้ร่วนงาน วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต ซึ่งในปีนี้โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลมีผู้เกษียณ คือนายสมชาย เบาเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญ เป็นต้นแบบของคำว่า ข้าราชการที่ดี และควรค่าแก่การเอาเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน ครองงาน โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลขอขอบคุณพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 197 ครั้ง