ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคของรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 เช่น ของรางวัล ขนม ทุนการศึกษา และสิ่งของอื่นๆ ให้กับทางโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งทางโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566
 
 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน
และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
 
ในการบริจาคครั้งนี้ ทุกท่านสามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตร ผ่านระบบ E-Donation ได้ครับ
 
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 45 ครั้ง