ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 26) 07 มี.ค. 66
ประเมินเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 192) 24 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 200) 20 พ.ย. 65
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (อ่าน 203) 17 พ.ย. 65
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ (อ่าน 184) 17 พ.ย. 65
งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มุทิตา เกษียณสำราญ เบิกบานใจ) ณ โรงเรียนชุมชนบึงบา (อ่าน 273) 06 ต.ค. 65
งานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน (อ่าน 263) 06 ต.ค. 65
โครงการปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 321) 24 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 293) 24 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 294) 24 ส.ค. 65
ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม (อ่าน 77) 23 ส.ค. 64
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 678) 11 ก.ย. 63
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอหนองเสือมาให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคโควิด (อ่าน 656) 11 ก.ย. 63
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน (อ่าน 651) 11 ก.ย. 63
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 664) 11 ก.ย. 63
พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 647) 11 ก.ย. 63
การประเมินเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปี 2563 (อ่าน 646) 11 ก.ย. 63
การประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1801) 11 ก.ย. 63
การมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 632) 11 ก.ย. 63