กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 087-6901105
อีเมล์ : sptn0813@gmail.com