ผู้บริหาร

นายสมชาย เบาเนิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2020
ปรับปรุง 25/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 105990
Page Views 116022
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
4 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
10 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099 โทรสาร 0-2533-0289
13 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
30 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
32 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
42 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
45 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
58 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
60 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
61 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
63 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
64 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
66 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
70 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
71 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
75 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
77 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
78 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
79 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
80 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
81 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
82 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
84 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
86 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
87 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
88 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
89 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ 0632461059
102 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ 089-4913204
104 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
112 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ 021-153-5889
114 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​ หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
117 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ