ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนดีศรี ธรรมราษฎร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจันทร์เกษม ไพฑูรย์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,16:05   อ่าน 181 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนดี ศรีธรรมราษฎร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยวัฒน์ หน่องพงษ์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,15:46   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นโท
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสร้อยสุดา ปั้นทอง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:33   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรุณศริ อินทร์ศิริ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:33   อ่าน 286 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดลยา ป่าไม้ทอง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:31   อ่าน 294 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชาญณรงค์ ทองอินทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:18   อ่าน 271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฏิภาณ ตาลอินทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:17   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชนันท์ หน่องพงษ์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:16   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญนิกา สุขเกษม
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:15   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจานิกรณ์ เจริญตา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:12   อ่าน 264 ครั้ง